SZLAK ROWEROWY

Wielka pętla Śniardw(85 km)
Mikołajki- Wierzba- Wejsuny- Niedźwiedzi Róg- Karwik- Jeglin- Zdory- Kwik- Nowe Guty- Okartowo- Suchy Róg- Dziubiele- Łuknajno- Mikołajki
Ciekawe miejsca: Prom na linie w Wierzbie, Śluza Karwik, Rezerwat Łuknajno.
Tropami Galindów (60 km)
Mikołajki- Iznota- Kadzidłowo- Krutyń- Rezerwat Zakręt- Wojnowo- Ukta- Bobrówko- Mikołajki


SZLAKI ŻEGLOWNE

GIŻYCKO - WĘGORZEWO 25,20 km
Trasa prowadzi przez pn. część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Początek swój bierze w.Giżycku nad j. Niegocin. Wpływamy na Kanał Giżycki przecinający zach. część miasta. Nad kanałem, w odległości około 200m od wylotu na j. Niegocin, znajduje się most obrotowy. Stanowi on atrakcyjną i jedyną tego typu ciekawostkę techniczną w całym systemie żeglugowym. Po opuszczeniu kanału, na przestrzeni aż przeszło 20km, trasa biegnie przez łączący się ze sobą zespół jezior określany wspólnym mianem j. Mamry. Końcowy odcinek trasy długości 2,60km prowadzi rzeką Węgorapą i Kanałem Węgorzewskim.

GIZYCKO - MIKOŁAJKI 37,20 km
Trasa prowadzi w kierunku południowym przez środkowo część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Na trasie trzecie co do wielkości jezioro krainy i jedno z największych w Polsce - j. Niegocin oraz kilka jezior mniejszych połączonych za pomocą kanałów. Z j. Niegocin widoczna panorama Giżycka i (z prawej) znany ośrodek turystyczno-wypoczynkowy Wilkasy. Na leżących dalej jeziorach szlaku duże ilości ptactwa wodnego, w tym łabędzie. Z jeziora odgałęzienie szlaku bocznego do j. Kisajno przez Kanał Niegociński.

MIKOŁAJKI - RUCIANE-NIDA 19,20 km
Trasa prowadzi w kierunku południowym przez J. Mikołajskie i j. Bełdany oraz niewielkie j. Guzianka Mała i Guzianka Wielka. Po obu stronach szlaku nieomal na całej długości lasy Puszczy Piskiej. Pomiędzy pd. krańcem j. Bełdany i j. Guzianka Mała śluza komorowa Guzianka pokonująca ponad 2 metrową różnicę poziomu wód tych jezior. Nad j. Bełdany liczne zakładowe ośrodki wypoczynkowe i duży Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK w Kamieniu.

MIKOŁAJKI - PISZ 25,00 km
Trasa prowadzi w kierunku pd.-wsch. przez największe jezioro Polski Śniardwy i najdłuższą odcinek kanałowy w systemie żeglugowym Wielkich Jezior Mazurskich - Kanał Jegliński (5,25 km). Na Kanale w pobliżu w. Karwik śluza komorowa Karwik. Kajakarze mogą kontynuować spław do Narwi i Wisłą wypływającą z j. Roś rz. Pisą.

MIKOŁAJKI - RYN 20,00 km
Trasa prowadzi w kierunku pn.-zach. i na odcinku 7,50 km pokrgwa się z trasą Giżycko - Mikołajki. Mimo różnych nazw (J. Mikołajskie, j. Tałty, J. Ryńskie) trasa biegnie w zasadzie jednym jeziorem wypełniającym długą rynnę jeziorną pomiędzy Rynem - Mikołajkami i Rucianem-Nida.